O Przychodni Weterynaryjnej Animal Service

 

Animal Service prowadzi lek. wet. Mikołaj Chodyra, który od 2012 roku jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W czasie studiów  ukończył  liczne praktyki w kraju i za granicą w Berlinie,  Monachium i Janowie Podlaskim. Po ukończeniu studiów odbył staż między innymi w renomowanej lecznicy w Gdańsku specjalizującej się w chorobach psów i kotów. Zamiłowanie do zwierząt gospodarskich zaowocowało podjęciem kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na specjalizacji Choroby Przeżuwaczy. Jednakże stawianie prawidłowych diagnoz byłoby niemożliwe bez diagnostyki RTG i USG, stąd podjęcie kształcenia podyplomowego na  kierunku Diagnostyki Obrazowej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

animal klinika

Profilaktyka i leczenie w każdym aspekcie